İçeriğe geç

MARBLETECH

SONUÇ #1
Tüm ortakların masa başı ve saha araştırmaları yoluyla sağlanan eğitim, mevcut eğilimler, öngörülen beceriler ve eğitim ihtiyaçları ile ilgili güncel mermer ve bağlantılı sektörlerin mevcut özellikleri hakkındaki bilgilerin güncellenmesi ve analizi, projenin sonraki eylemlerinin ve kararlarının pusulası olacak MarbleTECH e-kılavuzunun oluşturulmasıyla sonuçlanacaktır.
SONUÇ #2
Buna dayanarak, Etkin ve Yenilikçi Mermer Endüstrisi için Yeni Yönetici Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) oluşturulacak; bu çerçeve farklı yeterlilik sistemlerinin yeterlilik seviyelerini karşılaştırmak için bir referans aracı olarak hizmet verecektir ve ve bilgi, beceri ve yeterlilikleri ele alan ulusal düzeydeki mevcut EQF, girdileri etrafında inşa edilecektir.
SONUÇ #3
Mermer sektörü yöneticilerinin (ve potansiyel yöneticilerin) bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir MOOC uygulanacaktır. Ücretsiz olarak erişilebilir ve açık lisanslı olacaktır. İçeriği, yönetimde kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve iş güvenliğine özellikle odaklanılarak e-kılavuz (R1) temel alınarak oluşturulacaktır.
SONUÇ #4
Mermer sektörünün ilgili paydaşlarından oluşan bir Sanal Mücadele Topluluğu (VCC) oluşturulacak ve Yenilikçi Mermer İş Fikri Yarışması için bir platform görevi görecektir.
SONUÇ #5
C1 öğrenme etkinliği için eğitim materyali olarak hizmet vermek üzere "Mermer Şirketi Yönetimi simülasyonu ve Ürün Geliştirme" ders kitabı üretilecektir. Test edildikten (C1 sırasında) ve sonuçlandırıldıktan sonra, mermer yöneticileri ve girişimciler için kurslar düzenlemek isteyen dış kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
SONUÇ #6
Yenilikçi mermer ürünlerinin geliştirilmesinde şirketler, araştırma ve eğitim merkezleri arasındaki işbirliğinden elde edilen faydaları anlatan on maddelik bir liste hazırlanacaktır.
SONUÇ #7
Yoğun bir eğitim kursu (C1) düzenlenecek ve bu kurs sırasında VCC tarafından seçilen 3 takım eğitilecek ve fikirlerini geliştirip sonuçlandırmalarına izin verilyor olacak.Eğitim, ekibin çeşitli durumlarla karşılaştığı, hayali şirketlerin yönetimini temsil eden, doğru kararların alınmasının gerekli olduğu bir simülasyon şeklinde gerçekleşecek. Eğitim, mermer profesyonellerini yetiştirmek isteyen dış paydaşlar tarafından kullanılmak üzere test edilecek olan ders kitabına (R5) göre kullanılacaktır.
Previous
Next