İçeriğe geç

MARBLETECH

SANAL KAMPÜS

Sanal Kampüs, Teknolojiyle Geliştirilmiş Öğrenme, Ciddi Oyunlar ve Bilgi Sistemleri alanlarında bir geliştirme, eğitim ve danışmanlık sağlayan KOBİ’dir. Vizyonu, toplumsal faydaların artmasına yol açan strateji ve projelerin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde kamu ve özel kuruluşları destekleyerek Bilgi Toplumunun gelişimini aktif olarak teşvik etmektir. Portekiz’in kuzeyindeki Porto’da bulunan Sanal Kampüs, bölgedeki çeşitli üniversiteler ve şirketlerle güçlü ilişkilere sahiptir. Ayrıca, yerel ve bölgesel yönetimler, işletme dernekleri ve uzman şirketlerle başarılı bir şekilde ortaklık kurmuştur. Aslında Sanal Kampüs, Instituto Superior de Engenharia do Porto’nun Ar-Ge grubu GILT’te geliştirilen araştırma ve çalışmanın bir yan ürünüdür. Sanal Kampüs çalışanları, farklı alanlarda akademik geçmişe sahip multidisipliner bir ekip oluşturur.

CRE.THI.DEV

CRE.THI.DEV, 20 yılı aşkın süre kamu sektöründe Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü olan ELKEDE TECHNOLOGY & DESIGN CENTER SA’nın genel müdürlüğünü yapmış ve birçok ulusal ve Avrupa komite ve derneklerinin üyesi veya başkanı olmuş Sayın Dimosthenis Papakonstantinou tarafından 2012 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir şirkettir. ELKEDE, bir RTO olarak deri ayakkabı, tekstil ve giyim teknolojisi, kalite kontrol alanlarında faaliyet göstermiştir.

BOGAZICI UNIVERSITY (BU)

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) resmi olarak 1971 yılında kurulmuştur. Dört fakültesi, altı yüksek lisans enstitüsü, iki yüksekokulu (Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu) ve 32 araştırma merkezi bulunmaktadır. Fakülte ve yüksekokullarda yaklaşık 16.000 öğrenciye lisans eğitimi, enstitülerde ise yaklaşık 4.000 öğrenciye yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Üniversitede eğitim dili İngilizcedir. Daimi olarak 939 akademik personel ve 984 idari personel bulunmaktadır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) tarafından onaylanan Mühendislik Fakültesi, Türkiye’deki ilk ABET akreditasyonuna sahip fakültedir. BU, üyeleri arasında akademik işbirliğini artırma hedefini paylaşan birçok uluslararası üniversite ağının üyesidir: IAU – Uluslararası Üniversiteler Birliği; Magna Charta Universitatum; EUA – Avrupa Üniversiteler Birliği; Unimed – Akdeniz Üniversiteler Birliği; Utrecht Ağı; Karadeniz Üniversiteleri Ağı; SEFI – Avrupa Mühendislik Eğitimi Derneği, Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Ağı (EUCEN).

MERMER, TAŞ VE MALZEME TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (CTM)

Mermer, Taş ve Malzeme Teknolojileri Merkezi (CTM), madencilik endüstrisinde uzun bir geleneğe sahip olan Murcia Bölgesi’nin kuzeybatısındaki Cehegín’de yer almaktadır. CTM, 1996 yılında, mermer ve taş sektöründe ve 2010’dan bu yana inşaat sektöründe teknolojik gelişme ve yenilikçi şirketler için gerekli hizmetlerin bölgesel olarak sağlanmasına yönelik bir bölge sunmak amacıyla Ulusal Araştırma İş Birliği olarak kuruldu. Günümüzde CTM’ye bağlı şirket sayısı 65 olup, bunlar arasında İspanya’nın tamamındaki taş ocağı sahipleri, fabrikalar ve inşaat şirketleri bulunmaktadır ve Merkezde 20 kişi (kimya, mimar, mühendis, maden mühendisi, jeolog, telekomünikasyon mühendisi vb.) çalışmaktadır.

DESINOPE

DESINOPE, merkezi Elche’de (Alicante-İspanya) bulunan küçük bir mühendislik ve iş geliştirme şirketidir ve ayakkabı/deri ve tekstil şirketlerine ve bunların tedarikçilerine, imalat şirketlerine teknoloji tedarikçilerine ve atık değerleme şirketlerine iş, yönetim ve teknik geliştirme sağlar. Hizmet seti yedi alana odaklanmıştır: BİT geliştirme, iş modeli geliştirme, akıllı veri analizi ve kullanımı, malzeme inovasyon laboratuvarı, elektronik cihaz tasarımı ve geliştirme, yaygınlaştırma ve iletişim stratejisi, sürdürülebilirlik ürünleri ve süreçleri.

PISA ÜNİVERSİTESİ

Pisa Üniversitesi köklü geleneğe sahip, bulunduğu bölgeye derinden bağlı ve uluslararası bilim camiasına tamamen entegre olmuş, devlet destekli bir kurumdur. Öğretim ve araştırmanın tüm ana alanlarını kapsayan yirmi bölüme sahiptir. Uluslararası alanda üst sıralarda yer almakta olup tarım, astrofizik, bilgisayar bilimi, mühendislik, tıp ve veteriner hekimliği gibi alanlarda yüksek düzeyde araştırma merkezlerine sahiptir. UNIPİ, 58 lisans, 74 yüksek lisans, 28 doktora programı, 68 üçüncü dönem uzmanlık programı ve MBA dahil olmak üzere yaklaşık 80 kısa program sunmaktadır. 52.000’den fazla öğrenci, 2900 öğretim görevlisi ve araştırmacı ile 1500 teknik ve idari personel kadrosuna sahiptir. UNIPİ, ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel ölçekte rol oynamakta ve önemli uluslararası araştırma ve eğitim ağlarına liderlik etmektedir.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE YENİLİKLER ENSTİTÜSÜ (ITTI)

Teknoloji Transferi ve İnovasyon Enstitüsü (İTTİ), ulusal bir yenilik altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi, yeni bilginin yayılması, teknolojik girişimciliğin teşvik edilmesi, bilgi ve teknolojilerin transferi ve yenilikçi ürünlerin pazara uygulanması için çalışmaktadır. Enstitünün faaliyetleri, araştırma, geliştirme ve yeniliklerin uygulanmasının geliştirilmesi ve finansmanı için bir mekanizma olarak hizmet eder. Enstitünün çalışmalarında kritik odak noktası, iş dünyası ile bilim camiası arasındaki işbirliğinin geliştirilmesidir.

CGS

CGS, uygulamalı araştırma, endüstriyel danışmanlık ve inşaat mühendisliği alanlarında yirmi beş yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. 1990 yılında, farklı çalışma geçmişlerine ve mühendislikte yüksek lisans ve doktora gibi uzmanlıklara sahip üç ortak tarafından kurulmuştur. Üniversite yıllarında dâhi ortaklar, araştırma ve endüstri alanları arasındaki köprü olma gibi ortak bir hedefe sahiptiler. CGS’nin kurucularının en büyük arzusu ve gerçek çalışma stratejisi, inovasyon ile gerçek uygulama arasındaki, yani araştırma ile endüstri arasındaki geleneksel boşluğu kapatmak için müdahalelerde bulunmaktır.

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA (IMM)

Yaklaşık 25 çalışanı ile güçlü bir konuma sahip olan Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA (IMM), çoğunlukla kamu şirketidir (Toskana Bölgesi ve Carrara Belediyesi ana hissedarlar olarak). 1978’den beri doğal taş sektörü, ilgili teknolojiler ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyeti, özellikle üreticilere, mimarlara ve mühendislere yönelik programlar, eylemler ve girişimler aracılığıyla taş malzemelerinin kullanımını teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır.