İçeriğe geç

MARBLETECH

İÇERİK

Avrupa’da mermer sektörü son yıllarda köklü bir değişim yaşıyor: Bir yandan teknolojik ilerleme daha uzmanlaşmış teknik beceriler gerektiriyor, diğer yandan şirketler çevre değerlendirmesi ve iş güvenliği konusunda eğitimli personel talebinde bulunuyor.

Regülasyon ve çok seviyeli yönetimdeki değişiklikler, demografik ve nüfus, çevresel, ekonomik ve küreselleşme, teknolojik, değerler ve kimlikler, tüketici talebi, mermer sektöründe eğitim talebini şekillendiren ana faktörlerden bazıları. Bu dinamikler, nitelik ve eğitim hakkındaki Avrupa genel eğilimleriyle uyumludur.

Yeni sektöre özgü eğitim ihtiyaçları ise şunlardır: Avrupa Yeni Beceri Gündemi (2016), “2025 yılına kadar AB’deki iş ilanlarının neredeyse yarısının daha yüksek nitelikler gerektireceğini” belirtmektedir. Özellikle iş içeriğindeki değişiklik ve görev karmaşıklığı artışı, yönetici ve yardımcı meslek mensupları meslek grubunun büyümesine neden olacaktır [Cedefop 2016].

HEDEFLER

Proje hedefleri şunlardır:

  • Ortak ülkeler arasında daha fazla beceri ihtiyacına ilişkin yeni ve mevcut bilgilerin aktarımını ve kullanımını geliştirmek amacıyla gelecekteki yönetim mesleklerinin işle ilgili gereksinimlerini daha etkin bir şekilde öngörmek.
  • Avrupa ve Türk mermer sektöründe üst ve orta yönetimde daha nitelikli profesyonellerin görev almasını sağlayacak ortak bir yeterlilik çerçevesi oluşturmak.
  • Mermer endüstrisindeki mevcut ve aday yöneticileri hedef alan eğitim sürecinin yeniden tasarlanması için MOOC’lara dayalı yeni metodolojiler ve öğrenme araçları geliştirmek.
  • Büyümeyi, istihdamı, eşitliği ve sosyal katılımı teşvik etmenin yanı sıra mermer sektöründeki değişikliklerle ilgili sosyo-ekonomik değişikliklerle mücadele etmek ve yetenek ve yenilik yoluyla Mermer Şirketlerinin rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak ve sektörel düzeydeki beceri uyumsuzluklarına yanıt vermek. Bunu yaparak proje, Avrupa politika gündeminin uygulanmasıyla tutarlı olacaktır.

HEDEF GURUPLAR

Projenin hedef grupları arasında VET’ler, politika yapıcılar, mermerle uğraşan dernek ve kuruluşlar, üniversiteler, proje konularıyla ilgilenen araştırma merkezleri, şirketler, mermer sektörünün yöneticileri ve potansiyel olanlar ve eğitmenler yer alacak.