Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

MARBLETECH

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #1
Η ενημέρωση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τα τρέχοντα χαρακτηριστικά των βιομηχανιών μαρμάρου και συνδεδεμένων βιομηχανιών, σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τις υπάρχουσες τάσεις, τις αναμενόμενες δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης, χρησιμοποιώντας έρευνα γραφείου και πεδίου από όλους τους εταίρους, θα οδηγήσει στην ηλεκτρονική κατευθυντήρια γραμμή MarbleTECH, ότι θα είναι η πυξίδα των παρακάτω ενεργειών και των επακόλουθων αποφάσεων στο έργο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #2
Με βάση αυτό, ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) του Νέου Διευθυντή για Αποδοτικές και Καινοτόμες Βιομηχανίες Μαρμάρου θα χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων προσόντων των διαφορετικών συστημάτων προσόντων και θα κατασκευαστεί γύρω από το υπάρχον ΕΠΠ σε εθνικό επίπεδο, εισροές, αντιμετώπιση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #3
Θα υλοποιηθεί ένα MOOC για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των διαχειριστών (και πιθανών) της βιομηχανίας μαρμάρου. Θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και ανοιχτό με άδεια. Το περιεχόμενό του θα κατασκευαστεί με βάση την κατευθυντήρια γραμμή e (R1), με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα στη διαχείριση, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια στην εργασία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #4
Θα δημιουργηθεί μια Virtual Challenge Community (VCC) που θα αποτελείται από σχετικούς μετόχους από τον τομέα του μαρμάρου και θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τον Διαγωνισμό Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών για Μάρμαρο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #5
Ένα Βιβλίο διαλέξεων «Marble Company Management simulation and product development» θα δημιουργηθεί για να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτικό υλικό για τη μαθησιακή δραστηριότητα C1. Αφού δοκιμαστεί (κατά τη διάρκεια του C1) και ολοκληρωθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εξωτερικούς οργανισμούς που επιθυμούν να οργανώσουν μαθήματα για διαχειριστές και επιχειρηματίες μαρμάρου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #6
Θα δημιουργηθεί ένας Δεκάλογος, ο οποίος θα περιγράφει τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων μαρμάρου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ #7
Θα πραγματοποιηθεί ένα εντατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (C1), κατά το οποίο οι 3 ομάδες που θα επιλεγούν από το VCC θα εκπαιδευτούν και θα τους επιτραπεί να βελτιώσουν και να οριστικοποιήσουν την ιδέα τους. Η εκπαίδευση θα λάβει τη μορφή μιας προσομοίωσης όπου η ομάδα εκτίθεται σε διάφορες καταστάσεις, αντιπροσωπεύοντας τη διοίκηση πλασματικών εταιρειών, στις οποίες είναι απαραίτητο να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Η εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με το βιβλίο διαλέξεων (R5), το οποίο θα δοκιμαστεί για χρήση από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν επαγγελματίες του μαρμάρου.
Previous
Next