Продължете към съдържанието

MARBLETECH

КОНТЕКСТ

Европейският мраморен сектор се променя радикално през последните години: от една страна технологичният напредък изисква по-специализирани технически умения, от друга страна компаниите все повече търсят персонал, обучен за оценка на околната среда и безопасност на труда.

Промените в регулирането и многостепенното управление, демографските и популационни, екологични, икономически и глобализация, технологични, ценности и идентичности, потребителското търсене са само част от основните двигатели, които оформят търсенето на обучение в мраморния сектор. Тази динамика е в съответствие с общите европейски тенденции за квалификация и обучение.

Новите специфични за сектора нужди от обучение са: Новата програма за умения за Европа (2016 г.) гласи, че „до 2025 г. почти половината от всички отворени работни места в ЕС ще изискват по-високи квалификации“. По-специално, промяната в съдържанието на работата и повишената сложност на задачите ще доведат до нарастване на професионалната група от мениджъри и асоциирани специалисти [Cedefop 2016].

ЦЕЛИ

Целите на проекта са:

  • По-ефективно предвиждане на свързаните с работата изисквания на бъдещите управленски професии, за да се подобри трансферът и използването на нови и съществуващи знания за по-нататъшни нужди от умения между страните партньори.
  • Да се ​​създаде обща квалификационна рамка, която ще доведе до по-добре квалифицирани професионалисти, участващи във висшия и среден мениджмънт в европейската и турската мраморна индустрия.
  • Да се ​​разработят нови методологии и инструменти за обучение, базирани на MOOCs за реинженеринг на процеса на обучение, насочен към съществуващи и амбициозни мениджъри от мраморната индустрия.
  • За насърчаване на растежа, работните места, справедливостта и социалното приобщаване, както и за справяне със социално-икономическите промени, свързани с промените в мраморния сектор и допринасяне, чрез талант и иновации, за повишаване на конкурентоспособността на компаниите за мрамор и реагиране на несъответствията на уменията в секторно ниво. По този начин проектът ще бъде в съответствие с изпълнението на дневния ред на европейската политика.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевите групи на проекта ще включват: ПОО, политици, асоциации и организации, занимаващи се с мрамор, университети, изследователски центрове, занимаващи се с темите на проекта, компании, мениджъри на мраморната индустрия и потенциални, и обучители.